Konceptet

Av barn för barn® -  böcker skrivna och illustrerade helt av barn!


Av barn för barn® är Pliplop Books koncept om att publicera berättelser skrivna och illustrerade helt av mellanstadiebarn!

Böcker "Av barn för barn"® skiftar på paradigmet om att det är vuxna som skriver för barn. I den barnförfattade litteraturen är det barn som skriver för andra barn! 

Barn som går från att vara konsumenter av barnlitteraturen till att vara skapare.

Det finns barn som är sångare, skådespelare och idrottare... Det finns även författare och illustratörer som är barn!

Sedan 2012 har vi publicerat framemot 60 barnförfattade barnböcker i e-bokformat som täcker alla läsåldrar, vilka vi har gradvis börjat ge ut i tryck. Dessa titlar är skapade av barn som deltagit och vunnit med sin illustrerade berättelse i skrivaktiviteter som Pliplop Books anordnar på skolor med eleverna i årskurs 4 och 5.

Vem kan bättre veta vad barn vill läsa, än barn själva?

Skrivaktiviteternas vinnare utses av en jämnårig barnjury och en vuxenjury. Dessa böcker publiceras på svenska, översätts till engelska och vinnarens modersmål om annat än svenska.

De unga författarnas verk behandlas och produceras med samma respekt och kvalitet som den vuxne författaren. De erhåller royalty på varje utlåning och försäljning av böckerna de skapat.

"Av barn för barn"® stödjer viktiga artiklar ur Barnkonventionen: 
13. barns rätt till yttrandefrihet,
17. konventionsstaternas plikt att uppmuntra produktion och spridning av barnböcker,
31. barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Med böcker Av barn för barn® skriver vi ett nytt kapitel i barnlitteraturen!

© Copyright 2018, Pliplop Group AB

Topp