Gest û guzara Hawaii

Hilan D.H.
This book is in Kurdî Kurmanji. Heger mirov bo seyahet ji bo Hawaii pere nebe, gerek wê demê mirov çêbike? Lova xwedîyê dîtinekeye!

Jîyanî min

Basrin Omar
This book is in Kurdî Sorani.  Axo çon debê ke dayk u bawik nexwazin degel yek bijîn? Ey çon debê eger her dukîyan bixwazin minaleke lay ewan bêt?

© Copyright 2018, Pliplop Group AB

Topp